антички

antique; ancient
————————
antique; ancient; old-fashioned
* * *
antique

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • антички — (лат anticus) 1. стар, старински, старовремски, стародревен, од стар ков, 2. што се однесува на старогрчкото и староримското време, на старогрчката и староримската наука, култура, уметност, 3. што се однесува на одамнешното минато, 4. фиг редок …   Macedonian dictionary

 • азијанизам рет — антички говорнички стил што настанал во малоазиска Јонија и имал две карактеристични одлики 1 т н стил на исечкани реченици со силно ритимичко нагласување, 2 високопарен (бомбастичен) и претерано китнест стил …   Macedonian dictionary

 • Stobi — 41.55173888888921.974972222222 Koordinaten: 41° 33′ 6″ N, 21° 58′ 30″ O …   Deutsch Wikipedia

 • Гети — (лат. Geteae) мн. антички народ сроден со Трачаните, прво населен на Балкан, а подоцна кај сливот на реките Дунав, Тиса и Марош биле уништени од Римјаните во времето на царот Трајан (во 106 г.) …   Macedonian dictionary

 • Данајци — (грч.) мн. антички жители на Арг на Пелопонез кај Хомер Грци …   Macedonian dictionary

 • Неври — мн. антички народ што бил населен околу реките Днепар и Буга во првиот милениум пр. н. е. ги споменува старогрчкиот историчар Херодот заедно со Будините …   Macedonian dictionary

 • Феб — (грч. Phoibos) мит. во старогрчката митологија: еден од прекарите на Аполон, антички бог на сонцето …   Macedonian dictionary

 • адониски стих — (лат versus adonius) поет антички стих што се состои од еден дактил и еден трохеј или спондеј …   Macedonian dictionary

 • арена — (лат arena) 1. архит централниот дел на антички амфитеатар, циркус или стадион, на кој се изведувале разни игри и борби на свеченостите, 2. бојно поле, боиште, 3. фиг поприште, поле на борба, на работа и сл …   Macedonian dictionary

 • базилика — (грч basilike) 1. антички и средновековен тип на зграда за тргување и за правни работи што се состоела од две сали на столбови внатре, една за публиката и една за судиите, 2. тип на првите христијански цркви соборна, главна црква, катедрала …   Macedonian dictionary

 • бирема — (лат biremis) 1. антички воен брод со два реда весла што стоеле еден над друг, 2. чамец со две весла …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.